Elfų mini darželis

Minidarželyje atsirado laisvų vietų! Kviečiame prisijungti!

Elfų slėnio mini darželis – produktyvus mažųjų laikas bendraamžių grupėje. Kad vaikai augtų kūrybingi, supratingi ir atviri aplinkai. 

Funkcionalioje aplinkoje naudojant įvairias ugdymo priemones (smėlio, vandens, dailės terapija) siekiame skatinti vaikų savarankiškumą bei kūrybiškumą.

Laviname emocinį intelektą pagal Kimochi© ugdymo programą, emocinis intelektas itin svarbus formuojantis mažylio asmenybei.

Kiekviena diena prasideda knygeliu skaitymu ir mankšta, norime, kad skaitymas ir sportas taptų maloniu įpročiu jūsų augančiam vaikui. 

Didelis dėmesys skiriamas aplinkos ir pasaulio pažinimui, tyrinėjimui. 

Vaikai skatinami realizuoti savo idėjas individualių darbelių kūrimo metu, taip pat žaidžiant žaidimus ir vykdant įvairius užsiėmimus grupėje vaikai skatinami bendrauti ir suprasti savo bendraamžius draugus.

Mini darželio grupė

Vaikui grupę sudaro 12-15 vaikų, kurių amžius 2 – 5 metai.

Vaikų saugumu, užimtumu ir lavinimu rūpinasi 2 pedagogės.

Mini darželio darbo laikas: 

8:30-14:00 pusės dienos grupė

8:30-17:30 pilnos dienos grupė

Mini darželio diena

8:30 - 9:30 Vaikai atkeliauja į Elfų slėnį.

 9:30 - 10:00 Mankštinamės

10:00 - 10:30 Skaitome knygutes
10:30 - 11:00 Kimochis emocinio ugdymo pamokėlė

11:00 - 11:30 Žaidžiame ugdomuosius žaidimus / kūrybinės veiklos/žadimų metas
11:30 - 12:15 Užkandžių metas (su savo atsineštais užkandžiais/užsakytais pietukais)
12:15 - 12:45 Individuali veikla 
12:45 - 13:15 Kūrybinės veiklos / muzikos pamokėlė / darbeliai
13:15 - 14:00 Einame į kiemą
14:00 - 15:30 Poilsio metas

15:45 – 16:15 Užkandžiaujame

16:15 – 17:00 Kūrybos/saviraiškos ar draugystės metas

17:00 - 17:30 Laukiame tėvelių

Vaikų priėmimo į Elfų slėnio mini darželį tvarka:

Tėvai (globėjai) pateikia gimimo liudijimą ir medicininę pažymą, kad vaikutis sveikas ir gali lankyti grupę.

Sudaro vaiko priežiūros sutartį.

Sumoka vienkartinį negrąžinamą stojimo mokestį 80Eur.

Priežiūros mokestis mokamas mėnesio pradžioje už einamąjį mėnesį.