Elfų mini darželis

Minidarželyje atsirado laisvų vietų! Kviečiame prisijungti!

Elfų slėnio mini darželis – produktyvus mažųjų laikas bendraamžių grupėje. Kad vaikai augtų kūrybingi, supratingi ir atviri aplinkai. 

FUnkcionalioje aplinkoje naudojant įvairias ugdymo priemones (smėlio, vandens, dailės terapija) siekiame skatinti vaikų savarankiškumą bei kūrybiškumą.

Laviname emocinį intelektą pagal Kimochi© ugdymo programą, emocinis intelektas itin svarbus formuojantis mažylio asmenybei.

Kiekviena diena prasideda knygeliu skaitymu ir mankšta, norime, kad skaitymas ir sportas taptų maloniu įpročiu jūsų augančiam vaikui. 

Didelis dėmesys skiriamas aplinkos ir pasaulio pažinimui, tyrinėjimui. 

Vaikai skatinami realizuoti savo idėjas individualių darbelių kūrimo metu, taip pat žaidžiant žaidimus ir vykdant įvairius užsiėmimus grupėje vaikai skatinami bendrauti ir suprasti savo bendraamžius draugus.

Mini darželio grupė

Vaikui grupę sudaro 12-15 vaikų, kurių amžius 2 – 5 metai.

Vaikų saugumu, užimtumu ir lavinimu rūpinasi 2 pedagogės.

Mini darželio darbo laikas: 9 -15 val.

Mini darželio diena

09:00 - 10:00 Vaikai atkeliauja į Elfų slėnį.
10:00 - 10:30 Žaidžiame lavinamus žaidimus
10:30 - 11:00 Skaitome knygutes
11:00 - 11:30 Mankštinamės
11:30 - 12:00 Kimochis emocinio ugdymo pamokėlė / Žaidžiame ugdomuosius žaidimus
12:00 - 12:30 Užkandžių metas (su savo atsineštais užkandžiais)
12:30 - 13:00 Individuali veikla
13:00 - 13:30 Kūrybinės veiklos / Muzikos pamokėlė / Darbeliai
13:30 - 14:30 Einame į kiemą!
14:30 - 15:00 Tvarkomės ir atsisveikiname

Vaikų priėmimo į Elfų slėnio mini darželį tvarka:

Tėvai (globėjai) pateikia gimimo liudijimą ir medicininę pažymą, kad vaikutis sveikas ir gali lankyti grupę.

Sudaro vaiko priežiūros sutartį.

Sumoka vienkartinį negrąžinamą stojimo mokestį.

Priežiūros mokestis mokamas mėnesio pradžioje už einamąjį mėnesį.