Elfų darželis

Produktyvus mažųjų laikas

Funkcionalioje aplinkoje naudojant įvairias ugdymo priemones (smėlio, vandens, dailės terapija) siekiame skatinti vaikų savarankiškumą bei kūrybiškumą.

Laviname emocinį intelektą pagal Kimochi© ugdymo programą, emocinis intelektas itin svarbus formuojantis mažylio asmenybei.

i

Kiekviena diena prasideda knygelių skaitymu ir mankšta, norime, kad skaitymas ir sportas taptų maloniu įpročiu Jūsų augančiam vaikui. Didelis dėmesys skiriamas aplinkos ir pasaulio pažinimui, tyrinėjimui.

Vaikai skatinami realizuoti savo idėjas individualių darbelių kūrimo metu, taip pat žaidžiant žaidimus ir vykdant įvairius užsiėmimus grupėje vaikai skatinami bendrauti ir suprasti savo bendraamžius draugus

Darželio grupė

Vaikų grupę sudaro 12-15 vaikų, kurių amžius 2 – 5 metai.
Mažylių saugumu, užimtumu ir lavinimu rūpinasi 2 pedagogės.
Mini darželio darbo laikas: 8:00-14:00 pusės dienos grupė, 8:00-17:30 pilnos dienos grupė

Darželio diena

Mankštinamės, skaitome knygutes, Kimochi© emocinio ugdymo pamokėlė

Žaidžiame ugdomuosius žaidimus / kūrybinės veiklos/žadimų metas.
Užkandžių metas (su savo atsineštais užkandžiais/užsakytais pietukais)

Kūrybinės veiklos / muzikos pamokėlė, einame į kiemą
Poilsio metas, užkandžiaujame, kūrybos/saviraiškos ar draugystės metas

Vaikų priėmimas į Elfų slėnio darželį

Tėvai (globėjai) pateikia gimimo liudijimą ir medicininę pažymą,
kad vaikutis sveikas ir gali lankyti grupę
Sudaro vaiko priežiūros sutartį
Sumoka vienkartinį negrąžinamą €100,00 priėmimo mokestį
Priežiūros mokestis mokamas mėnesio pradžioje už einamąjį mėnesį

Aplankykite Mus!

Erdvę mažujų šventėms galima apžiūrėti nuo 15:00 valandos.
Dėl vizito maloniai prašome susitarti iš anksto.